Vēdiskā astroloģija (Jyotish)- vecākā astroloģijas sistēma pasaulē. Sanskritā - gaisma. Tā izgaismo personību,  dzīves ceļa karmu, jūsu iespējas un laiku, kurā dzīvojat. Tā piedāvā risinājumus, kā rīkoties sarežģītās dzīves situācijās.  

Jyotish ir daļa no Indijas Vēdu Rakstiem, kuru pierādījumi ir viegli pieejami gadsimtiem senos rokrakstos un tulkojumos.  Vēdiskā civilizācijas jau pirms 8000 gadiem izmantoja šo disciplīnu kā praktisku mācību. Tā saknes meklējamas Bharatas valsts ziemeļdaļas Vēdiskajā civilizācijā, kur šobrīd atrodas Indija un tuvējās valstis.

Vēdiskā astroloģija bāzējas uz vēdiskajām tradīcijām un filozofiju. Tās mērķis ir ne tikai pavēstīt par mūsu karmu, dzīves uzdevumiem, kas jārisina, un likteni, bet arī parāda, kā mēs vislabākā veidā varam izmantot planētu enerģijas, kas darbojas mūsu dzīvē.  

Vēdiskā astroloģija ir cieši saistīta ar reinkarnācijas un karmas principiem, tāpēc tā ļauj ielūkoties daudz dziļāk to cilvēku horoskopos, kurus interesē tādi jautājumi, kā: "Kāda ir mana pozitīvā un negatīvā karma?", "Kāds ir manas dzīves mērķis un uzdevumi?" . Tās nav tikai prognozes, bet arī ceļš uz  sarežģītu situāciju risinājumiem, kuri atkarīgi ne tikai no karmiskiem aspektiem, planētu stāvokļa, bet arī individuālās attieksmes un pielietojamajiem kompensācijas mehānismiem.

Vēdiskā astroloģija - tas ir instruments, kas var palīdzēt ielūkoties gan pagātnes notikumos ārpus vienas dzīves ietvariem, gan precīzi noteikt, kur jūs atrodaties tagad uz sava attīstības ceļa. 

Vēdiskā astroloģija nav vienkārši sauss un matemātiski sakārtots pareģošanas metožu kopsalikums. Tieši pretēji - tas ir dzīvs vēstījums, un tas ievij savā audeklā to cilvēku dzīves, kurus ir uzrunājuši astroloģiskie tulkojumi un pareģojumi. Džotiša sistēma izveidojās uz vēdangas pamata. Vēdanga - tas ir palīgzināšanu apkopojums, kas, savukārt, bija paredzēts Vēdu – senās indiešu gudrību tvertnes, kura sastāv no četrām svētajām grāmatām, - pareizai izmantošanai. Vēdas tika savāktas vienkopus pirms daudziem gadu simteņiem. 

Džotiš – tas ir viens no sadhanas (jeb garīgās prakses) paveidiem. Tā ir metode, kā apgūt gan Džotiš Vidju (Gaismas zināšanas).

Kāds ir vēdiskās astroloģijas mērķis?

Ar vēdiskās astroloģijas palīdzību, cilvēks sāk izprast pats savu dabu un savas iespējas, tādējādi tuvinoties sava dzīves uzdevuma un mērķa izpratnei līdz galīgai atbrīvošanai. Vēdiskā astroloģija runā par četriem aspektiem, kuriem jārealizējas cilvēka dzīvē:

  • Kama (vēlmes, baudas, ģimenes laime un bērni);

  • Artha (finanses un citas bagātības);

  • Dharma (pienākumi, kurus jāpilda, aicinājums un darbošanās veids);

  • Mokša (apgaismība, garīgā dzīve, atsvabināšanās no dzimšanas/nāves cikla).               

Nav iespējams nevienam cilvēkam neko iemācīt. Tikai var palīdzēt atklāt pašam sevi. /Galileo Galilejs/