Supervīzija- viens no efektīvākajiem un mūsdienīgākajiem veidiem, kā profesionāli pilnveidoties. Supervīzijā ne tikai gūst zināšanas, jaunu pieredzi, bet arī meklē konkrētus risinājumus noteiktām problēmām, atbrīvojas no vecajiem priekšstatiem par problēmu, izveidojot svaigu redzējumu.

Supervīzijas būtība:

  • risinājumu meklēšana problēmsituācijās
  • profesionālo iemaņu un kompetenču  attīstība
  • pieredzes un zināšanu apmaiņa
  • refleksija par darbu
  • profesionālo situāciju pārvarēšanas risinājumi
  • izdegšanas mazināšana
  • profesionālā darba kvalitātes uzlabošana
  • telpa jaunām rīcības iespējām
  • atbalsts konfidenciālā un drošā vidē

Supervīzijai pieeju radoši un izmantoju  situācijai atbilstošas metodes, piemēram,  mākslas, metaforu, simbolu, kustību terapijas metodes, asociatīvās kārtis, lomu spēles, sistēmiskos izkārtojumus  u.c. Uzskatu, ka prasmīgi izvēlēta metode ļauj ne tikai  veiksmīgāk sasniegt mērķi, bet arī padara supervīzijas procesu "dzīvāku" un radošāku. 

Supervīzija kā radoša telpa, kurā notiek attīstība, izaugsme savstarpēja iedvesmošana.

Mērķis nav iepriekš zināt, bet mēģināt saprast un meklēt atbildi.