Liene Bleidele
Manā profesionālajā pieredzē uzmanības centrā ir bijis Cilvēks un tā Veselums.
Cilvēks- ne tikai kā profesionālis savā jomā, bet arī Cilvēks ar ikdienā  nepamanāmo pusi- emocijām, jūtām, apziņu un dzimtas spēku, kas stāv aiz katra no mums. 
Lai izprastu, atbalstītu un palīdzētu ne tikai profesionālajā dzīvē, bet arī dziļi personīgi, šobrīd manās rokās ir  būtiski instrumenti un metodes-   
 • Supervīzija ir viens no efektīgākajiem un mūsdienīgākajiem veidiem, kā turpināt profesionāli izglītoties. Supervīzijā ne tikai gūst zināšanas, jaunu pieredzi, bet arī meklē risinājumus noteiktām problēmām.
 • Sistēmiskie sakārtojumi ir mūsdienu psiholoģiskās un enerģētiskās prakses, kas atjauno dabisko enerģijas plūsmu cilvēka iekšējās un ārējās sistēmās – starp dzimtas locekļiem, paša iekšējām daļām, citu laiku un dzīvju aspektiem. Sociālās struktūrās - uzņēmumos un organizācijās sakārtojumi atjauno pozitīvas enerģijas plūsmu starp organizāciju un klientiem, vadību un darbiniekiem. 
 • Vēdiskā astroloģija jeb Jyotish izskaidro cēloņu, seku sakarību, spēj iedrošināt rīkoties atbilstoši iekšējam aicinājumam.

Izglītība un iegūtās zināšanas:

 • Profesionālais Maģistra grāds vadībzinībās,  (Supervīzija vadības psiholoģija) (Mg. Sc. administr.), supervizora-konsultanta kvalifikācija (RISEBA) (2018)
 • Bakalaura grāds pedagoģijā, logopēda kvalifikācija (RPIVA) 
 • Sertificēta supervizore (S 0084). Latvijas supervizoru apvienības (LSA) biedre
 • Sistēmisko sakārtojumu vadīšana, sistēmfenomenoloģija, dzimtas sistēmiskie izkārtojumi- Kosmozofijas institūts “Saskarsme” (2019-2021)

 • Vēdiskā astroloģija (Jyotish)- "Jauno psiholoģiju centrs" (2018)

 • Jyotish Veda- "Shakti" un Kalkutas (Indija) vēdiskās astroloģijas institūta programma "Vēdiskā astroloģija", "YOTISH SARASWATI" grāds (2019-20210)

 • Ajurvēda- "Shakti" (2019)- Latvija

 • JYOTISH - Academy Rami Blect (2021)- Krievija

 • Jogas studiju ievadprogramma (jogas teorija un prakse)- LU Starptautiskais Indijas studiju institūts (2022)

Esmu pateicīga vēdiskās astroloģijas Skolotājiem:  Juris Ērenpreiss, Arjun Chakraborty (Indija), Floyd Dsilva (Indija), Rami Blect (Krievija)

Profesionalitāte un publicitāte:Sertificēta supervizore (LSA), individuālās, grupu un komandu supervīzijas organizācijās un sociālajā darbā

 • Individuālās, grupu un komandu supervīzijas-   Supervizori 
 • Sertificēta vēdiskā astroloģe 
 • Vēdiskās astroloģijas pasniedzēja  "Jauno psiholoģiju centrs"
 • Sistēmiskā konsultēšana un koučings
 • Ilggadēja pieredze komandu un personāla vadībā
 • Personāla atlase, novērtēšana, adaptācija, apmācība un attīstība
 • Interaktīvie semināri, tēmas: profesionālā izdegšana, stresa vadība,  emocionālā inteliģence (EQ), vēdiskās astroloģijas meistarklases u.c.
 • Viena no autoriem monogrāfijā  "Supervīzija Latvijā. Izpētē pamatota attīstības pieeja". Izdevējs ir Starptautiskā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA.
 • Supervīzija Latvijā