Kad supervīzija ir nepieciešama?


Palīdzošās profesijās (piemēram, sociālais darbs, psiholoģija, psihoterapija, karjeras konsultācijas), kurās ir intensīvs un ciešs kontakts ar cilvēkiem. 

Uzņēmējdarbībā ikvienai organizācijai ir būtiski sasniegt savus finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā. 

Panākumus gūst (vai negūst) cilvēki – organizācijas darbinieki, tādēļ uzņēmuma nākotnes veiksme ir tieši atkarīga no vadības gatavības pievērst uzmanību darbinieku pilnveidošanai un atbalstīšanai. Supervīzija ir metode – process, ar kura palīdzību iespējams panākt pozitīvas izmaiņas cilvēku sniegumā, attieksmē un uzvedībā. 

Bieži profesionāļi uzskata, ka supervīzija ir nepieciešama krīzes situācijās un tad, kad ir kādas izdegšanas pazīmes.  Tomēr supervīziju būtu jāapmeklē pirms šādu situāciju rašanās. Viens no supervīzijas uzdevumiem ir arī krīzes situāciju priekšlaicīga identificēšana un novēršana. Pieredze un pētījumi rāda, ka darbinieki, kuri savlaicīgi un regulāri apmeklē supervīzijas, ir pakļauti mazākam izdegšanas riskam.