Tuvākie sistēmiskie sakārtojumi grupā

Tuvākie plānotie datumi (plānotais laiks: 18:00-21:00)
30. novembris
28. decembris
18. janvāris
1. februāris
15. februāris

Vieta: Brīvības iela 195, Studija M5 (5.stāvs ar liftu)

Aicināti novērotāji, aizvietotāji, klienti.
Dalības maksa: Eur 30.
Pieteikšanās obligāta! (l.bleidele@gmail.com vai 28 338 599) vai 


PIESAKIES ŠEIT


Dalībnieku skaits grupā 4-10.


Klienta ieguvums: Sakārtojums ap pasūtīto jautājuma tēmu. Jauna- emocionāli enerģētiska izpratne par aktuālo jautājumu.

Aizvietotāja ieguvums: Netiešs sakārtojums savam enerģētiskajam laukam. Sevis un savu izpausmju labāka iepazīšana, savu resursu atklāšana, uzdrīkstēšanās! Sākšana kā aizvietotājam ļauj iepazīties tuvāk ar sakārtojumu metodi.

Novērotāja ieguvums: iegūt pieredzi – vērot sakārtojumu kā dzīves teātra izrādi. Iekustināt savas Lauka enerģijas, iekustināt sajūtu un enerģiju jušanas impulsu, trenēt apzinātību.
Vienā tikšanas reizē ir iespējams mainīt dalības lomas. Piesakoties nav obligāti jāizlemj, kuru lomu izvēlaties, bet ja ir jau zināma izvēle, lūgums par to informēt.


Cilvēka veselumu veido gan fiziskā veselība, gan sakārtota enerģētiskā pasaule, savākta vienkopus izkaisītā uzmanība un informatīvā lauka daļas, izlīdzinātas attiecības dzimtā, izlīgts ar pagātni un pasauli, atrasts kontakts ar savu būtību. 

Mēs nenākam pasaulē kā baltas lapas, bet gan kā lielu sistēmu – dzimtas un dvēseles loku apzinīgas sastāvdaļas. Kā mūsu fiziskos ķermeņus veido vecāku ģenētiskais mantojums, tāpat mums ir no pagātnes enerģētiski un garīgi mantotie ķermeņi. Reizēm mūsu dzīves sarežģījumiem un veselības problēmām cēlonis ir nesakārtotas attiecības tālā pagātnē, pat tādos laikos, ko mēs ar prātu neapzināmies. Sakārtojot savus sistēmiskos laukus, atrisinās jautājumi, uz ko nav rastas atbildes gadiem ilgi. To panāk, izmantojot mūsdienīgas psiho-enerģētiskas prakses, ko sauc par sistēmiskajiem sakārtojumiem. Mācība, kas dod tiem pamatu, ir sistēmfenomenoloģija – tā apskata cilvēka dzīvi, attiecības, notikumus un veselības simptomus kontekstā ar dzimtas un dvēseles pagātnes samezglojumiem.

Mūsu dzimtas vēsture pieder mums un ir daļa no mums. Tā ietekmē mūsu personību, padarot mūs vājus vai stiprus. 

Pieņemot ģimenes un dzimtas vēsturi, mēs varam rast iespēju teikt “jā” savai dzīvei un liktenim. Saiknes sajūta ar ģimeni un senčiem sniedz spēku paskatīties uz grūtībām. 

Vecāku noliegšana var norādīt arī uz neapzinātu sevis noliegšanu. Būt harmonijā ar vecākiem nozīmē, paņemt to, kas jums ir dots un atlaist to, kā jums nav. 

Tikai tas, kurš harmoniski pieņem pagātni, ir brīvs nākotnē. Ikviens, kas cīnās ar pagātni, paliek ar to saistīts. 

Cilvēka paša enerģētisko lauku kārto bioenerģētikas seansos, bet sarežģītākus problēmu cēloņus, kas saistās ar dzimtas un dvēseles pagātnes traumām un nepilnībām, var atrisināt sistēmfenomenoloģijas konsultācijās.

Šī nav ne psiholoģijas nozare, ne dziedniecība, bet gan darbs ar energoinformatīvo lauku, kas mēdz risināt gan psiholoģiskas, gan sociālas, gan garīgas, gan fiziskās veselības problēmas. Pazīstamākā no šīm metodēm ir Helingera metode.

Šī metode nevar izdzēst notikumus dzimtā bet var mainīt iekšējo attieksmi, iekšējos tēlus, uztveri, ņemot vērā, ka katra dvēsele piedzimst tajā dzimtā, kas ir vajadzīga tās attīstībai. Tikai piedzimstot konkrētā dzimtā, un satiekot konkrētus dzīves partnerus, Tu iemācīsies konkrētās mācībās, kādēļ esi šajā pasaulē.