Individuālā supervīzija-

Individuālajā supervīzijā tiekas supervizors un supervīzējamais, lai sistemātiski analizētu  un reflektētu ar profesionālo lomu un darbību saistītiem jautājumiem.  Individuālā supervīzijā supervizējamais var dziļāk un daudzpusīgāk atklāt un izvērtēt savas jūtas, pārdomas, radušos neizpratni vai grūtības savā darbā.  Savukārt supervizors nodrošina supervizējamam konfidencialitāti, uzticēšanās un atklātības gaisotni.

Indviduālā supervīzija visbiežāk ir 60  min gara, ieteicama reizi 2 nedēļās

Es nevaru nevienam neko iemācīt, es varu tikai veicināt domāšanu (Sokrāts)
Uzzināt vairāk, pieteikties